"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Truckkort

truckkort yrkesbevisTruckkort är ett måste för att få köra truck i jobbet. Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter skall den som jobbar med truck ha en utbildning  och tillräckliga kunskaper uppnåtts men även fått tillstånd av arbetsgivaren att köra truck i jobbet. Detta för att öka kompetensen hos truckförare och på så sätt minska personskador, öka säkerheten, bli effektivare i arbetet samt sänka kostnader för arbetsgivaren.

Truckkort har funnits läänge!

Visste du att truckkort/utbildningsbevis har funnits i Sverige i nästan 50 år. Du förstår säkert själv att dagens tempo, arbetsmiljö och maskiner är lite annorlunda än vad de var för 50 år sedan. Många ändringar har gjorts genom åren och har du ett gammalt truckkörkort redan så finns här en lista på hur de översätts till dagens gällande kortbenämningar. källa:Tya.se
Äldre beteckning                                        TLP10 beteckning
Lt…………………..översätts till …………….A2 Ledstaplare och A4 Låglyftare
St…………………..översätts till …………….A3 Låglyftande åktruck, stående/sittande och
……………………………………………………..B2 Åkstaplare, stående/sittande
Mm, Mt, Ms……översätts till …………….B1 Motviktstruck
Sk ………………….översätts till …………….B3 Skjutstativtruck och B6 Fyrvägstruck
Hj………………….översätts till …………….C2 Hjullastare
Gt………………….översätts till …………….C5 Grensletruck

Beroende på vilken typ av maskin du kommer köra finns det olika körkort. Nedan ser du visuellt de olika typer av truckar du får köra med respektive truckkörkort.

truckkort-a

truckkort-b

truckkort-c

truckkort-d

 Hur länge gäller då ett truckkort?

Utbildningsbevis eller truckkort är som tidigare nämnts ett bevis på att personen
genomgått en utbildning. Däremot så säger inte truckkortet hur erfaren du är eller när du senaste körde en truck. Det finns arbetsgivare som anger giltighetstid på truckkorten, detta speciellt vid internutbildning. En standard som blir allt mer vanlig bland företag är att man skall genomgå en repetitionsutbildning varje 5 år.

__________________

Truckkort A

A1 Låglyftande plocktruck
A2 Ledstaplare
A3 Låglyftande åktruck
A4 Låglyftare

Truckkort A används ofta på lite mindre lager, butiker etc. A är den första kategorin av totalt 4 stycken. I ett fåtal fall kan det vara så att man endast behöver ta truckkort A. Det vanligaste är dock att man oftast tar truckkort A+B samtidigt eftersom det är den vanligaste truckutbildningen som de flesta arbetsgivare vill att man ska inneha. Det finns gott om jobb i hela Sverige. Flest truckjobb finns naturligtvis i de större städerna.

Utbildningstiden för truckkort varierar och är även delvis baserat på tidigare erfarenheter. Men en tumregel så tar utbildningen mellan 1-2 dagar. Ska man endast ta truckkort A så är truckutbildning något kortare.

Vill du endast gå truckutbildning för truckkort A så kontakta oss via mail för mer information! Det finns utbildningar i hela Sverige, men är du privatperson eller ett företag och har enstaka deltagare så rekommenderar vi er att gå en truckutbildning någon av våra större städer;Stockholm, Göteborg eller Malmö. Truckutbildningar sker fortlöpande och det finns kurser varje eller varannan vecka i dessa städer.

Google+