"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Vilka regler gäller för truckkort?


Vilka regler gäller för truckkort?

 regler truckkortKraven på att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs har formaliserats i flera branscher genom avtal. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensam truckläroplan, TLP2 för truckförarutbildning. De kunskaps- och färdighetsnivåer som anges i TLP10 anses motsvara TLP2.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv har truckarna delats in i fyra huvudgrupper; A, B, C och D. A-truckar är huvudsakligen låglyftande truckar men ledstaplare ingår också. B-truckar är motviktstruckar och skjutstativtruckar med flera C-truckar är olika former av stora truckar som till exempel containertruckar och timmertruckar. D-truckar är drag- och flaktruckar samt terminaltruckar som inte omfattas av kraven i AFS 2006:5 om användning av truckar. TLP10 anger kunskaps- och färdighetsmål för förare av de olika truckkategorierna. källa:Arbetsmiljöverket

 

Ladda ner denna pdf om Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.

 

 Detta bör du också ha i åtanke:

–  18 år  (i vissa speciella fall kan man redan som 16-åring få köra truck efter genomför truckförarutbildning).
– Helst inneha körkort (om du ska köra truck på allmänväg krävs minst traktorkort, kör du enbart inne på fabrik behövs ej körkort).

Du bör även ha/kunna ta:
– Avståndsbedömning
– Säkerhetstänk
– God fysik

 

 

This entry was posted in Artiklar. Bookmark the permalink.
Google+