"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Truckkurs i Stockholm

Vi har sammanställt en lista med godkända truckutbildare i Stockholms län.

truckkurs stockholm

 

Gå vidare till listan

Posted in Artiklar | Leave a comment

Vanliga frågor kring truckutbildning och truckkort

fragorDetta är ett utdrag från vår sida som  listar alla de vanligaste frågorna, du kan se alla under Frågor & Svar. Men läs vidare här först!

 

 

 

Får den som har fyllt 16 år köra truck?

Ja, det får personen i fråga. Så här stor det på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Om den personen som kör trucken har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Det vanligaste sättet att få kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensamma riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP10. Tidigare fanns TLP2 som var en läroplan för truckförarutbildning. Kunskapsnivåerna efter ha gått igenom utbildning enligt TLP2 bedöms motsvara det som anges i TLP10.  

Det är arbetsgivaren som ger truckföraren tillstånd att köra truck. Tillståndet ska vara skriftligt. 
Det finns dock ett förbud där minderåriga (under 18 år) inte får köra truck. Förbudet gäller inte truck med en totalvikt (sammanlagd vikt av truck, förare och största last som fordonet är konstruerat för) under 2 ton om arbetet sker under tillsyn av instruktör på jämt, horisontellt och hårdgjort underlag. 

Arbetsmiljöverket kan om det finns särskilda skäl medge undantag från förbudet att köra truck.

Är det förbjudet att ha hörselkåpor med radio i industri med trucktrafik?

 Nej, det är inte förbjudet men man bör tänka till när hörselkåpor bör användas och när en fast radio i trucken bör användas. Så står det på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Det finns inget generellt förbud att använda hörselkåpor med radio. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:5, om användning av truckar står att arbetsgivaren måste undersöka och bedöma riskerna när truck ska användas (3 §). I riskbedömningen ska ingå bedömning av om personer vistas inom truckens riskområde, om de använder hörselskydd och vilken typ av hörselskydd. 

När det inte går att helt skilja trucktrafik från område med gående och annan trafik kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att minska riskerna för skador.

 

Vilka regler finns för truckkort?

Det är generellt sett arbetsgivarens ansvar att se till att sin personal som hanterar olika typer av truckar har rätt utbildning. Men det är även ditt ansvar att kräva det då du blir en säkerhetsfara utan riktig truckutbildning.Så säger de på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Kraven på att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs har formaliserats i flera branscher genom avtal. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensam truckläroplan, TLP2 för truckförarutbildning. De kunskaps- och färdighetsnivåer som anges i TLP10 anses motsvara TLP2.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv har truckarna delats in i fyra huvudgrupper; A, B, C och D. A-truckar är huvudsakligen låglyftande truckar men ledstaplare ingår också. B-truckar är motviktstruckar och skjutstativtruckar med flera C-truckar är olika former av stora truckar som till exempel containertruckar och timmertruckar. D-truckar är drag- och flaktruckar samt terminaltruckar som inte omfattas av kraven i AFS 2006:5 om användning av truckar. TLP10 anger kunskaps- och färdighetsmål för förare av de olika truckkategorierna. 

 

Behöver jag har truckkort för att köra Bobcat?

 Nej. Men läs länken nedan för att få bättre förståelse! Så säger Arbetsmiljöverket

Nej, en ”Bobcat” ligger vanligen utanför regelverket om truckar. Däremot är ”Bobcat” en arbetsutrustning med särskilda risker där föraren ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning, se § 16 i föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04.

Posted in Artiklar | Leave a comment

Vilka regler gäller för truckkort?

Vilka regler gäller för truckkort?

 regler truckkortKraven på att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs har formaliserats i flera branscher genom avtal. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensam truckläroplan, TLP2 för truckförarutbildning. De kunskaps- och färdighetsnivåer som anges i TLP10 anses motsvara TLP2.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv har truckarna delats in i fyra huvudgrupper; A, B, C och D. A-truckar är huvudsakligen låglyftande truckar men ledstaplare ingår också. B-truckar är motviktstruckar och skjutstativtruckar med flera C-truckar är olika former av stora truckar som till exempel containertruckar och timmertruckar. D-truckar är drag- och flaktruckar samt terminaltruckar som inte omfattas av kraven i AFS 2006:5 om användning av truckar. TLP10 anger kunskaps- och färdighetsmål för förare av de olika truckkategorierna. källa:Arbetsmiljöverket

 

Ladda ner denna pdf om Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter.

 

 Detta bör du också ha i åtanke:

–  18 år  (i vissa speciella fall kan man redan som 16-åring få köra truck efter genomför truckförarutbildning).
– Helst inneha körkort (om du ska köra truck på allmänväg krävs minst traktorkort, kör du enbart inne på fabrik behövs ej körkort).

Du bör även ha/kunna ta:
– Avståndsbedömning
– Säkerhetstänk
– God fysik

 

 

Posted in Artiklar | Leave a comment

Vanliga frågorna kring Truckkort

Hur lång tid tar det att ta ett truckförarkort?

Detta är lite olika beroende på vilken typ av truck du vill ha certifikat eller körkort för. Från ett par dagar för Truckkort A till flera veckor för tyngre gaffeltruckar.

Varje arbetsgivare har ett ansvar vid tillhandahållande och användning att se till att medarbetarna har adekvat utbildning innan de använder arbetsutrustning. Den utbildning som krävs för att driva de flesta gaffeltruckar kan du hitta på denna hemsida.

Det är arbetsgivarens ansvar att se till att operatören får utbildning om varje typ av utrustning som han eller hon kan behöva använda. Sådan utbildning kan tillhandahållas av en in-house instruktör eller en extern utbildare. Utbildaren bör då utfärda ett intyg eller annan handling med uppgifter om resultaten av denna utbildning. Detta dokument skulle kunna kallas ett ”tillstånd”, men det är oftast inte en licens.

Arbetsgivaren är skyldig att ge en skriftlig fullmakt för varje anställd att faktiskt använda utrustningen. Om en enskild handling utfärdas detta är närmast dokumentet till en licens, men det är inte en licens.

Jag är utbildad på en typ av gaffeltruck – Får jag köra andra också?

Nej – du är bara utbildad för att köra maskinen som anges på ditt tillstånd.

Om du behöver för att driva en truck med en större kapacitet, eller en annan typ av truck, eller en truck med extra tillbehör, behöver du omskolas i de gaffeltruckarna också.

Information om de olika truck-typerna kan hittas på: Trucktyper

Jag har en utländsk licens – är det giltigt i Sverige?

Eftersom det inte finns något sådant som en gaffeltruck körkort i Sverge, följer det därför att en truck som utfärdats i något annat land inte är giltigt i Sverige.flaggor

Vissa länder gör utfärdar licenser till gaffeltruckarbetare. Det är ganska vanligt att en person från ett av dessa länder, som söker arbete i Sverige som en gaffeltruck operatör, för att erbjuda den här licensen, med en bestyrkt översättning, som bevis på deras förmåga att fungera. Även om det kan finnas någon anledning att betvivla äktheten av sådana dokument skulle det vara oklokt för alla potentiella arbetsgivare att acceptera det till nominellt värde.

Så kom ihåg, det är arbetsgivaren skyldighet att ge skriftlig fullmakt för varje anställd att faktiskt använda företagets utrustningen. Därför brukar de flesta företagen låta de med utländsk licens ta ett körprov eller helt och hållet ta om för att säkerställa att de har all kunskap som krävs. Säkerhetsrutiner brukar variera och generellt vara sämre utomlands. Arbetsgivaren kommer ensam att avgöra hur länge intyget är giltigt och det är bra att se till att kolla alla truck operatörer regelbundet för att försäkringar ska gälla vid ev skada.

Varför behöver jag en ackrediterad instruktör för att utbilda min personal – Jag har truckkort, kan inte jag träna dem?

truckkort fail

Det korta svaret är ”nej”. Även om du kan vara en mycket kompetent truckförare så betyder inte nödvändigtvis att du har kunnigheten att undervisa rätt.

Truckförarutbildning bör alltid utföras av instruktörer som själva har genomgått lämplig utbildning som instruktör. Denna utbildning skulle omfatta undervisningsmetoder och kompetenskravbedömningar. Instruktörerna bör endast ge instruktioner om vilka typer av gaffeltruckar och tillbehör som de själva har utbildats på, testat och fungerar. Instruktörer behöver också inneha tillräckligt med industriell erfarenhet och en god förståelse för den arbetsmiljö där truckförar-eleverna kommer att jobba.

Hur länge kommer min träning hålla?

Det beror egentligen på hur mycket erfarenhet du har innan träningen och förarprovet. Ett exempel på hur lång tid det tar så kan tre personer på en gaffeltruck tillsammans med instruktör få fullgoda kunskaper på  ca 5 dagar. Det ger tillräcklig tid att utbildas både i teorin om trucken i drift, och att ha tillräcklig praktisk erfarenhet för att bli en säker aktör under noggrann övervakning.

När jag passerar min träning, kan jag börja arbeta?

Ja, men det är viktigt att nyutbildade operatörer ges specifika jobb och att jobben till en börjar anpassas till de få dagarna som den anställde har. Aktörer bör ges möjlighet att sätta de kunskaper som förvärvats under utbildningen i praktiken på sin arbetsplats för att stärka utbildningen.

 

 

Posted in Artiklar | Leave a comment

Daglig checklista för inspektion av gaffeltruck

checklista för daglig kontroll av gaffeltruck

Daglig checklista för inspektion av gaffeltruck

Visste du att truckförare är ett utsatt jobb med många risker i ditt jobb. Enligt arbetsmiljöverket är det ett av de yrken med flest skador/olyckor rapporterade. Detta beror på flera omständingheter allt från att truckförare är generellt unga och mer riskbenägna, nattskift som innebär sämre vaksamhet, stress, tunga lyft osv. Det sker ett intensivt arbete för att öka säkerheten inom truckyrken där en viktig del är utbildning, men också säkerheten på arbetsplatsen. I det ingår givetvis att ha fungerande och säker utrustning, i detta fall truckar. Med en daglig checklista kan du enkelt hitta fel och efter ett tag sitter checklistan i ryggmärgen.

Allmän information

Den dagliga checklistan har allmän information som ska fyllas i av operatören innan den dagliga inspektionen kan börja. Denna information innehåller företagets namn, namnet på gaffeltruckarbetaren som utför den dagliga checklistan, gaffeltruck identifikationsnummer, tidpunkten för inspektionen, de timmar på mätarna och datum för den dagliga checklistan.

Visuell inspektion
checklista truck

Den gaffeltruck operatörens dagliga checklista vanligen delas upp i kategorier och lista vad som ska kontrolleras under den kategorin. Den första delen av den dagliga checklista listan är visuell inspektion. Den gaffeltruck Operatören måste gå runt gaffeltrucken och inspektera för eventuella läckor eller skador. Denna inspektion omfattar, men är inte begränsat till, vätskenivåer, villkor slang, gaffel skador, däck och hjul samt annan rörlig del.

Gå direkt till checklistor för olika typer av truckar

När gaffeltruckarbetaren visuellt inspekterat fordonet är det dags för den operativa kontrollen. Operatören går in i hytten av gaffeltruck och startar trucken för att utföra denna del av checklistan. Operatören måste kontrollera alla mätarna och köra igenom alla kontroller eller cykler. Detta säkerställer att gaffeltruck fungerar korrekt innan operatören använder dem.

Säkerhets inspektion

Alla truckar måste ha säkerhetsaspekter och anordningar placerade på fordonet. Operatörens dagliga checklista måste ha en kategori för kontroll av dessa säkerhetsanordningar. Poster såsom en brandsläckare, skyddsanordning över huvudet, varningssignaler, horn och alla lampor skall fungera korrekt. Alla dessa säkerhetsanordningar måste vara i drift och redovisas som operationella den dagliga checklistan innan gaffeltruck operatören kan börja arbeta med truck.

Välj checklista för din typ av truck

Posted in Artiklar | Leave a comment

Inspektion av bensindriven truck

sakerhetskontroll gaffeltruckMycket av de råd som presenteras i videon gäller oavsett vilken gaffeltruck du än kör.

Denna 15 minuters video täcker den dagliga säkerhetskontroller som samtliga truckförare bör vidta för att säkerställa inte bara sin egen säkerhet, men att av alla i sin arbetsmiljö. Det ger också tydliga instruktioner om korrekta förfaranden gaffeltruck drift – praktiskt för nya operatörer och för dem som älskar att uppdatera sina kunskaper.

 

Denna video nedan ger tydliga instruktioner om de viktigaste aktiviteter såsom avstängning och parkering, tankning / laddning och användning av bilagor.

Om du bara har tid att titta på en video om gaffeltrucksäkerhet  så är denna som Linde producerade den video du bör se! Segmentet om användningen av bilagor omfattar IHH, arbetsplattformar, spikar, Klämaggregat för pappersrullar och dylikt.

 

Posted in Artiklar, Video | Tagged , , , , | Leave a comment

Olika typer av truckar

Listan kommer här inom kort.

Posted in Artiklar | Leave a comment

Truckkortsutbildningar

truckutbildningar 

 

 

Vi listar de truckutbildningar i Sverige

Posted in featured | Leave a comment
Google+