"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Daglig checklista för inspektion av gaffeltruck

checklista för daglig kontroll av gaffeltruck

Daglig checklista för inspektion av gaffeltruck

Visste du att truckförare är ett utsatt jobb med många risker i ditt jobb. Enligt arbetsmiljöverket är det ett av de yrken med flest skador/olyckor rapporterade. Detta beror på flera omständingheter allt från att truckförare är generellt unga och mer riskbenägna, nattskift som innebär sämre vaksamhet, stress, tunga lyft osv. Det sker ett intensivt arbete för att öka säkerheten inom truckyrken där en viktig del är utbildning, men också säkerheten på arbetsplatsen. I det ingår givetvis att ha fungerande och säker utrustning, i detta fall truckar. Med en daglig checklista kan du enkelt hitta fel och efter ett tag sitter checklistan i ryggmärgen.

Allmän information

Den dagliga checklistan har allmän information som ska fyllas i av operatören innan den dagliga inspektionen kan börja. Denna information innehåller företagets namn, namnet på gaffeltruckarbetaren som utför den dagliga checklistan, gaffeltruck identifikationsnummer, tidpunkten för inspektionen, de timmar på mätarna och datum för den dagliga checklistan.

Visuell inspektion
checklista truck

Den gaffeltruck operatörens dagliga checklista vanligen delas upp i kategorier och lista vad som ska kontrolleras under den kategorin. Den första delen av den dagliga checklista listan är visuell inspektion. Den gaffeltruck Operatören måste gå runt gaffeltrucken och inspektera för eventuella läckor eller skador. Denna inspektion omfattar, men är inte begränsat till, vätskenivåer, villkor slang, gaffel skador, däck och hjul samt annan rörlig del.

Gå direkt till checklistor för olika typer av truckar

När gaffeltruckarbetaren visuellt inspekterat fordonet är det dags för den operativa kontrollen. Operatören går in i hytten av gaffeltruck och startar trucken för att utföra denna del av checklistan. Operatören måste kontrollera alla mätarna och köra igenom alla kontroller eller cykler. Detta säkerställer att gaffeltruck fungerar korrekt innan operatören använder dem.

Säkerhets inspektion

Alla truckar måste ha säkerhetsaspekter och anordningar placerade på fordonet. Operatörens dagliga checklista måste ha en kategori för kontroll av dessa säkerhetsanordningar. Poster såsom en brandsläckare, skyddsanordning över huvudet, varningssignaler, horn och alla lampor skall fungera korrekt. Alla dessa säkerhetsanordningar måste vara i drift och redovisas som operationella den dagliga checklistan innan gaffeltruck operatören kan börja arbeta med truck.

Välj checklista för din typ av truck

This entry was posted in Artiklar. Bookmark the permalink.
Google+