"Truckkort och utbildningar.
Vi listar de bästa, närmast dig!"

Vanliga frågor kring truckutbildning och truckkort

fragorDetta är ett utdrag från vår sida som  listar alla de vanligaste frågorna, du kan se alla under Frågor & Svar. Men läs vidare här först!

 

 

 

Får den som har fyllt 16 år köra truck?

Ja, det får personen i fråga. Så här stor det på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Om den personen som kör trucken har dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper. Det vanligaste sättet att få kunskaperna är att genomgå en truckförarutbildning. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensamma riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP10. Tidigare fanns TLP2 som var en läroplan för truckförarutbildning. Kunskapsnivåerna efter ha gått igenom utbildning enligt TLP2 bedöms motsvara det som anges i TLP10.  

Det är arbetsgivaren som ger truckföraren tillstånd att köra truck. Tillståndet ska vara skriftligt. 
Det finns dock ett förbud där minderåriga (under 18 år) inte får köra truck. Förbudet gäller inte truck med en totalvikt (sammanlagd vikt av truck, förare och största last som fordonet är konstruerat för) under 2 ton om arbetet sker under tillsyn av instruktör på jämt, horisontellt och hårdgjort underlag. 

Arbetsmiljöverket kan om det finns särskilda skäl medge undantag från förbudet att köra truck.

Är det förbjudet att ha hörselkåpor med radio i industri med trucktrafik?

 Nej, det är inte förbjudet men man bör tänka till när hörselkåpor bör användas och när en fast radio i trucken bör användas. Så står det på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Det finns inget generellt förbud att använda hörselkåpor med radio. 

I Arbetsmiljöverkets föreskrifter, AFS 2006:5, om användning av truckar står att arbetsgivaren måste undersöka och bedöma riskerna när truck ska användas (3 §). I riskbedömningen ska ingå bedömning av om personer vistas inom truckens riskområde, om de använder hörselskydd och vilken typ av hörselskydd. 

När det inte går att helt skilja trucktrafik från område med gående och annan trafik kan det vara nödvändigt att vidta andra åtgärder för att minska riskerna för skador.

 

Vilka regler finns för truckkort?

Det är generellt sett arbetsgivarens ansvar att se till att sin personal som hanterar olika typer av truckar har rätt utbildning. Men det är även ditt ansvar att kräva det då du blir en säkerhetsfara utan riktig truckutbildning.Så säger de på Arbetsmiljöverkets hemsida:

Kraven på att arbetsgivaren ska förvissa sig om att arbetstagarna har den utbildning som behövs har formaliserats i flera branscher genom avtal. Arbetsmarknadens parter har tillsammans med de större utbildningsföretagen tagit fram gemensam truckläroplan, TLP2 för truckförarutbildning. De kunskaps- och färdighetsnivåer som anges i TLP10 anses motsvara TLP2.

Utifrån ett säkerhetsperspektiv har truckarna delats in i fyra huvudgrupper; A, B, C och D. A-truckar är huvudsakligen låglyftande truckar men ledstaplare ingår också. B-truckar är motviktstruckar och skjutstativtruckar med flera C-truckar är olika former av stora truckar som till exempel containertruckar och timmertruckar. D-truckar är drag- och flaktruckar samt terminaltruckar som inte omfattas av kraven i AFS 2006:5 om användning av truckar. TLP10 anger kunskaps- och färdighetsmål för förare av de olika truckkategorierna. 

 

Behöver jag har truckkort för att köra Bobcat?

 Nej. Men läs länken nedan för att få bättre förståelse! Så säger Arbetsmiljöverket

Nej, en ”Bobcat” ligger vanligen utanför regelverket om truckar. Däremot är ”Bobcat” en arbetsutrustning med särskilda risker där föraren ska ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning, se § 16 i föreskrifterna Användning av arbetsutrustning, AFS 2006:04.

This entry was posted in Artiklar. Bookmark the permalink.
Google+